موسسه هاله هفت رنگ بی کران تقدیم می کند

  

    اگر شما به سلامت روح و جسم خود علاقه دارید و آن را می خواهید با یوگا به دست آورید. اگر شما می خواهید در طی روز احساس سبکی بکنید. راحت نفس بکشید و آماده برای کارهای فکری و ذهنی داشته باشید. اگر می خواهید ناراحتی های تن و روان شما جای خود را به نشاط شادی و امید بدهند اگر می خواهید با یوگای کوتاه به نتیج بیشتری دست یابید در کلاسهای یوگا و کنترل ذهن و حس برتر شرکت کنید و نتیجه بگیرید.

دوره هایی که در این موسسه آموزش داده می شود به شرح ذیل می باشد:

آموزش و تحقیقات در مورد علوم نوین حس برتر و کنترل ذهن

به شماره مجوز 20016 جهت ایجاد فضای آموزشی اشخاص حقیقی و ارائه خدمات آموزشی خود یک نوبت رایگان جهت آشنایی شما عزیزان گرامی برگزار می کند.

1ـ بنیانگذار کد موفقیت در ایران و جهان دادن کد به اشخاص جهت بهره وری بهتر در زندگی مادی و معنوی.

2ـ دوره خودشناسی و خودباوری برنامه ریزی ذهن شناخت و نحوه کنترل افکار و تکنیک های پاک کردن خاطرات بد، فن بیان، تغییر سریع برنامه ریزیهای منفی و باورهای غلط به هر شکل ممکن، نحوه مقابله و دفع استرس ها.

3ـ رها شدن از سلطه ناخودآگاهی و بیدار شدن در خودآگاهی.

کنترل اعمال غیر ارادی، بیدار نمودن استعدادهای درونی، آمادگی روحی برای کنکور.

5ـ سرعت تبدیل و تسخیر مراقبه متعالی و خلسه های تعالی بخش.

مسائل عرفانی، قواعد آگاهی برتر و ارتباط با جهان هستی، کالبد اتری و سفرهای روحانی و ماورائی.

فعال کردن و آزاد شدن نیروهای مغناطیسی بدن.

8ـ هاله بینی و چاکراهای بدن و استدلال بدون فکر.

9ـ هیپنوآنالیز، اسپرتیسزم، فن بیان و مدیتیشن.

10ـ اقتدارات شخصی و تجربه سکوت.

11ـ بی وزنی بدن، ارتباط با ضمیر ناخودآگاهی و بیدار شدن در خودآگاهی و قوای ذهنی و روحی.

12ـ بی حسی بدن، نهان بینی اعداد.

13ـ افکار مثبت قدرت قضاوت و درک آنی و سرعت فهم.