چاکرای اول : چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات ، مولادهارا   (Moolad hara)
     این چاكرا مكان عنصر خاك  می باشد و با هضم و جذب غذا و تخلیه مدفوع در ارتباط است. هنگامی كه این چاكرا فعال شود ، فرد در نیروی حیاتی و انرژی كاملی قرار گرفته و آماده تصفیه و تصعید انرژی جنسی می شود تا این انرژی به انرژی روحانی تبدیل گردد.    
       فردی كه بر روی كندالینی در مولادهارا مدی تیشن می كند قادر میگردد تا دانش كامل كندالینی و نحوه بیدار كردن آن را به دست آورد و هنگامی كه بیدار شد بر عنصر خاك و زمین غلبه می كند و میتواند بر جاذبه زمین نیز غلبه كند و نیز در روی آب راه برود .     
       به وسیله وارد شدن پرانا به كانال سوشومنا فرد میتواند دانش گذشته ، حال و آینده را به دست آورد. او استادی در انواع دانشها میگردد و از همه امراض رها میشود و كلامش همچون موسیقی ، لطیف و پرمعنا شده و تركیب شاعرانه ای پیدا میكند 
         چاکرای تکیه گاه محل ورود انرژى حیاتى یا « پرانا »  است.طیف رنگى مربوط به این چاکرا قرمز است که نشانه زندگی، قدرت، نیروی جسمانی و حیات است. این رنگ روی کم خونی و فقر غذایی اثرخوبی دارد و ارتعاشات تقویت کننده و درمان کننده دارد. سنگ هاى قرمز مثل مرجان قرمز، یشم قرمز، یاقوت قرمز و... مناسب این چاکرا هستند.
      منطقه: بین معقد و دستگاه تناسلی (نشیمنگاه)
مانترا: لانگ (lang) (مانترا یعنی ذكر)
 رنگ : قرمز تند وظیفه : جوهره فیزیکی
 شکل : نیلوفر چهار پر غدد مرتبط : فوق کلیوی که آدرنالین تولید می کند
عضو وابسته: استخوان ها ،دندان ها، ناخن ، پا ،روده،مقعد، پروستات عطر: درخت سدر – درخت میخک
 تاثیرات: سبکی – سخنوری- روحیه شاد- لذت طلبی – نیروی جنسی – نغمه سرائی
 جهت حرکت : به سمت پایین مسیر ماساژ : زن (جهت عقربه ساعت ) مرد (عکس عقربه ساعت )
هفت بدن : مادی Phisycal Body  حرکات یوگا :Asanas نشست صحیح (Staff Posture) – پروانه (boundangle) – پل (bridge)  - خرچنگ (crab) – نیم فشار پا (half wind relieving)  - فشار پای کامل (fullwind reliving ) – ملخ (locust) – جنین (child) – نیم هلال ماه (half warior)  تنفس :Pranayama دم آهنگری (بهاستریکا) مودراها ،باندها و تمرینات مخصوص : آگچاری مودرا ( خیره به نوک بینی ) – مولاباندا (دهانه رحم)