چاکرای دوم : چاکرای دستگاه تناسلی، سواد هیستانا(Swad histana)
  این چاكرا مكان عنصر آب است و هنگامی كه فعال شود فرد از همه امراض آزاد شده و سلامتی كامل را به دست می آورد. و طبیعتی دوستانه و دلسوز خواهد داشت و در آب غرق نخواهد شد. او دانش درك مستقیم  و شهود و كنترل كامل بر حواس خود را خواهد داشت. این چاکرا در قسمت پایین شکم قرار گرفته است . طیف رنگی مربوط به این چاکرا نارنجی. نارنجی علامت انرژی است. این رنگ قدرت ارتباطی، دفع خشم و کنترل برخویشتن را متعادل می کند. مسائل مربوط به هضم غذا و گردش خون را منظم می سازد. عقیق نارنجى، سنگ ماه، اوپال آتشین که رنگ نارنجى دارند مناسب این چاکرا هستند.  
منطقه : انتهای ستون فقرات 1 تا 12 اینچ زیر استخوان خاجی
مانترا: وانگ
     (vang) رنگ: نارنجی
 وظیفه : تولید مثل جنسی
 غدد مرتبط : پروستات ،گنادها
 عضو وابسته  : کلیه ها ،مثانه ها ، اسپرم ها ،مایعات بدن ، اعضای تکثیر شونده
شکل : نیلوفر شش پر
عطر : روغن Ylang – ylang  چوب صندل
تاثیرات : گفتار شیرین ، رهائی از خشم و پرخاشگری ،زدودن جهل.
جهت حرکت : جلو
 مسیر ماساژ: زن (جهت عقربه ساعت ) مرد (عکس عقربه ساعت )
هفت بدن : عاطفی (اثیری ) emotional etheric
حرکات یوگا : Asanas  حرکت قایق مارکبری (cobra) – ایق به روی سینه (boat) – کشش پشت نشسته (seated forward bend)  - کشش کامل خوابیده پروانه (supinebund angle) – حالت سگ (dog) – گربه (cat) –حرکت سگ (puppy dog)- خم به جلو نشسته پاهای باز (seated angle)- خرس تعادلی (balancing bear) – قورباغه (frog) تنفس: Pranayama اودیانا 
مودراها ،باندها و تمرینات مخصوص : آشوینی مودرا – در زنان ساها جولی (انقباض عضلات داخلی واژن و در مردان (واجرولی مودرا (انقباض و بالا کشیدن دستگاه تناسلی و شکم به بالا )