چاکرای چهارم : چاکراى قلب یا عشق الهی، آناهاتا (Anahata)

این چاكرا مركز عنصر هوا است و كنترل قلب را برعهده دارد. هنگامی كه عمیقا بر روی این مركز تمركز شود ، صوت آناهاتا شنیده می شود. هنگامی كه این چاكرا فعال شود ، شخص كنترل كامل هوا را بدست آورده و قادر می شود در هوا پرواز كند و وارد بدن دیگری شود. او در تمركز شدید بر خداوند خواهد بود. میتواند فكر دیگران را كنترل كرده و در اجسام سخت وارد شود. در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا سبز است. براى رفع مشکلات قلبى، تنظیم گردش خون و فشارخون و ناراحتى هاى پوستى مؤثر است. کلیه سنگها بارنگهاى ذکر شده مانند مالاکیت، پریلات، تورمالین سبز و قرمز، کورل، کوارتز صورتى،کونزایت براى این چاکرا مناسب هستند

(جملاتی چون از ته دل دوستت دارم، قلبش پاک است، قلب مهربانی دارد، دلش ساده و بی ریاست: این دل همان چاکرای قلب است نه آن تکه گوشتی که در سینه وجود دارد.عشق و عاشقی نیز از همین چاکرا منشا می گیرد عشق به خداوند، دوستدار طبیعت عشق مادر به فرزندش)

 

منطقه : در پشت و بین دو کتف مابل جناغ سینه بالاتر از قلب

مانترا: یانگ (yang)

 رنگ : سبز

وظیفه : عشق خالص

 غدد مرتبط : تیموس

عضو وابسته : قلب ،قفسه سینه ، پوست ، گردش خون ، حفره شکم

شکل : نیلوفر دوازده پر

عطر : روغن گل سرخ

تاثیرات : راه دل صلح عشق خالص هنر ، ادبیات خوانندگی ، شفا بخشی موسیقی بر آوردن آرزوها

جهت حرکت : جلو

مسیر ماساژ: زن (جهت عقربه ساعت ) مرد (عکس عقربه ساعت )

هفت بدن : ذهنی mind

حرکات یوگا : Asanas

ماهی (fish) یوگا مودرای ایستاده (standing yoga modra )  - کاپوت (pigeon ) شتر (camel ) انبساط سینه ایستاده (standing back bend) مثلث 90 درجه با حالت سلام و چرخ (prayer twist )

تنفس : Pranayama

تنفس سینه ای تنفس زنبوری

مودراها ، باندها و تمرینات مخصوص:

فشار دست و ماساژ بین دو کتف در پشت آناهاتا اجاپاجاپا